Chemap Agro s.r.o.

SOMERO

Účinná látka

Charakteristika

Další registrovaný obchodní název příprvku Succesor 600.
Herbicidní přípravek pro ošetření kukuřice proti jednoletým lipnicovitým a dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
Přípravek nelze použít na ošetření cukrové kukuřice!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na další zpracování kukuřice prostřednictvím fermentačních procesů.
Neaplikujte na svažitých pozemcích, kde hrozí riziko smyvu ošetřené ornice vlivem silných srážek či nadměrné vláhy.
Přípravek nelze použít na ošetření cukrové kukuřice! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice! Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na další zpracování kukuřice prostřednictvím fermentačních procesů.
Citlivost odrůdy (slunečnice, řepky a sóji) konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Při použití přípravku do slunečnice, řepky a sóji nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!
Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku SUCCESSOR 600.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: Pěťour malokvětý, heřmánky, pomněnka rolní, prosa, lipnice roční, béry, rosička krvavá, hluchavky, rozrazily
Méně citlivé plevele: Ježatka kuří noha, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, dvouzubec trojdílný

Doporučení

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Doporučení pro ošetření tykve:
- Je nutné dbát na to, aby v době aplikace přípravku byl klíček plodiny dobře zakrytý půdou.
- Neošetřovat tykve určené pro přímou konzumaci či okrasné účely.
- Druhová a odrůdová citlivost: před ošetřením je nutné ověřit citlivost plodiny ve specifických podmínkách pěstitele.

Ve slunečnici a sóji se Successor 600 používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny. Ošetření se provádí zpravidla do 3–5 dnů po výsevu plodin V řepce ozimé se Successor 600 používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití plodiny (max. do fáze BBCH 14) na plevele, které ještě nejsou vzešlé, nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů.

V kukuřici se Successor 600 používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití kukuřice na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů.
Successor 600 je dobře snášenlivý k běžně pěstovaným hybridům kukuřice přičemž v ojedinělých případech se mohou objevit chlorotické vybělení, která přecházejí v nekrózy, přičemž není ovlivněna vitalita ani výnos kukuřice. Na půdách s nízkým obsahem organické hmoty, nízkým pH a především po velkých srážkách nelze vyloučit fytotoxické efekty.

Návod k použití

Neaplikujte na svažitých pozemcích, kde hrozí riziko smyvu ošetřené ornice vlivem silných srážek či nadměrné vláhy

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE, POST AT 2 l 200–400 l pozemně, max. 1x
Řepka olejka, ozimá PRE, POST do BBCH 14 AT 2 l 200–400 l pozemně, max. 1x
Slunečnice PRE do 5 dnů po zasetí AT 2 l 200–400 l pozemně, max. 1x
Sója PRE do 5 dnů po zasetí AT 2 l 200–400 l pozemně, max. 1x
detail