Chemap Agro s.r.o.

SPADE FLEXX

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha,

300 l/ha preemergentně

postřik

mák setý

300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rdesno červivec, lilek černý, ptačinec žabinec, hluchavka nachová;

- plevele méně citlivé - svízel přítula, violka rolní, výdrol řepky olejky.

Postemergentní použití v kukuřici:

- plevele citlivé - mračňák Theoprastův, merlík bílý, lilek černý, čirok halepský, rdesno blešník;

- plevele méně citlivé - ježatka kuří noha, laskavce, rdesno ptačí, rdesno červivec, béry, hluchavky.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 0,5 %, nelze přípravek aplikovat.

Po ošetření máku přípravkem Spade Flexx může při vzcházení nebo po vzejití máku dojít k zpravidla přechodným projevům fytotoxicity - zesvětlení listů, opožděné vzcházení; může dojít k úbytku rostlin.

Je nutné dodržet předepsanou hloubku výsevu máku - min. 1 cm. Mělké setí a setí na povrch půdy riziko fytotoxicity výrazně zvyšuje!

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny ošetřené přípravkem Spade Flexx může být vysévána kukuřice, a to jak bezorebně, tak i po orbě nebo mělkém kypření.

Následné plodiny: V normálním osevním postupu mohou být vysévány ozimé obilniny nebo řepka olejka po předchozí hluboké orbě nebo hlubokém kypření a v následujícím vegetačním období jakékoliv plodiny bez omezení.

Aplikaci v porostech máku určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, mák

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE plevele preemergentně, postemergentně max. BBCH 12 AT 0,4 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST plevele preemergentně, postemergentně max. BBCH 12 AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Mák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,4 l 300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail