BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SPADE FLEXX

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 10 m
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha, 300 l/ha preemergentně

postřik

mák setý

300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rdesno červivec, lilek černý, ptačinec žabinec, hluchavka nachová

Plevele méně citlivé: svízel přítula, violka rolní, výdrol řepky olejky

Posteemergentní použití v kukuřici

Plevele citlivé: mračňák Theoprastův, merlík bílý, lilek černý, čirok halepský, rdesno blešník

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, laskavce, rdesno ptačí, rdesno červivec, béry, hluchavky

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 0,5 %, nelze přípravek aplikovat.

U máku nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Aplikaci v porostech máku určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

V normálním osevním postupu mohou být vysévány ozimé obilniny nebo řepka olejka po předchozí hluboké orbě nebo hlubokém kypření a v následujícím vegetačním období jakékoliv plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny:

V případě likvidace plodiny může být vysévána kukuřice, a to jak bezorebně, tak i po orbě nebo mělkém kypření.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice, mák

10

5

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, mák

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažitost ? 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 09–13 BBCH, plevele 00–12 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice PRE před vzejitím, plevele 00–12 BBCH AT 0,4 l 300 l max. 1×
Mák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,4 l 300 l max. 1×
detail