Chemap Agro s.r.o.

SPADE FLEXX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha,

300 l/ha preemergentně

postřik

mák setý

300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rdesno červivec, lilek černý, ptačinec žabinec, hluchavka nachová;

- plevele méně citlivé - svízel přítula, violka rolní, výdrol řepky olejky.

Postemergentní použití v kukuřici:

- plevele citlivé - mračňák Theoprastův, merlík bílý, lilek černý, čirok halepský, rdesno blešník;

- plevele méně citlivé - ježatka kuří noha, laskavce, rdesno ptačí, rdesno červivec, béry, hluchavky.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 0,5 %, nelze přípravek aplikovat.

Po ošetření máku přípravkem Spade Flexx může při vzcházení nebo po vzejití máku dojít k zpravidla přechodným projevům fytotoxicity - zesvětlení listů, opožděné vzcházení; může dojít k úbytku rostlin.

Je nutné dodržet předepsanou hloubku výsevu máku - min. 1 cm. Mělké setí a setí na povrch půdy riziko fytotoxicity výrazně zvyšuje!

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny ošetřené přípravkem Spade Flexx může být vysévána kukuřice, a to jak bezorebně, tak i po orbě nebo mělkém kypření.

Následné plodiny: V normálním osevním postupu mohou být vysévány ozimé obilniny nebo řepka olejka po předchozí hluboké orbě nebo hlubokém kypření a v následujícím vegetačním období jakékoliv plodiny bez omezení.

Aplikaci v porostech máku určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, mák

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE plevele preemergentně, postemergentně max. BBCH 12 AT 0,4 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST plevele preemergentně, postemergentně max. BBCH 12 AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Mák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,4 l 300 l max. 1×
detail