Chemap Agro s.r.o.

SPANDIS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lipnice roční, ježatka kuří noha, pýr plazivý, béry, hluchavka nachová, laskavce, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, opletka obecná, pěťour maloúborný, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesno blešník, rdesno červivec, penízek rolní, ptačinec žabinec, violky;

- plevele méně citlivé: psárka polní, rosičky, lilek černý.

Růstová fáze plevelů: Jednoleté trávy - BBCH 12–14. Pýr plazivý - když je vzešlých 90 % výhonků, které dosahují délky 10–15 cm, BBCH 13–14. Plevele dvouděložné - BBCH 12–14.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní/následné plodiny: Po zaorávce ošetřené plodiny může být pěstována pouze kukuřice. Na podzim lze pěstovat řepku olejku ozimou a pšenici ozimou. Před jejich setím je nutná kultivace půdy do hloubky min. 20 cm.

Ostatní plodiny v rámci normálního osevního postupu lze pěstovat za 12 měsíců po ošetření, a po kultivaci půdy do hloubky min. 20 cm. Nedoporučuje se pěstovat slunečnici a cukrovku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu: Po aplikaci přípravku vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou s přídavkem amoniaku (3%). Roztok ponechte v nádrži min. 15 minut, a poté propláchněte celou aparaturu.

Následně čištění opakujte čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se používá v tank-mixu s adjuvantem, podle návodu na jeho použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchové vodě. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele před vzejitím AT 0,4 kg + 1,0–1,5 l/ha Adigor - TM 200–400 l max. 1×, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
detail