Chemap Agro s.r.o.

STORY

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Spektrum účinnosti

Preemergentní aplikace

- citlivé plevele - heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, rozrazil perský, ptačinec žabinec, violka rolní, hluchavka nachová;

- méně citlivé plevele - rdesno ptačí.

Postemergentní aplikace

- citlivé plevele - heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec;

- méně citlivé plevele - rdesno ptačí, rozrazil perský, violka rolní.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Návod na použití, dávkování:

V kukuřici seté při pěstování na zrno i na siláž je možno aplikovat preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo postemergentně. V případě postemergentní aplikace je optimální aplikační termín od vytvoření 2. listu kukuřice do vytvoření 6. listu.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů.

Následné plodiny: V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici. V rámci normálního osevního postupu je možné pěstování těchto následných plodin za dodržení následujících podmínek: - v případě obilnin a jílku vytrvalého je pěstování možné bez omezení; - před výsevem řepky olejky a slunečnice se provede hluboká orba. Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu nebo zeleniny (včetně dýně). Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, slunečnice, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

20

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,45 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST od vytvoření 2. listu kukuřice do vytvoření 6. listu AT 0,3 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail