BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

STRATOS ULTRA

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované jméno přípravku FOCUS ULTRA.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jahodník

200–300 l/ha

postřik

1× za rok, meziřádkově během vegetace nebo po sklizni

brambor, cukrovka, fazol, hrách, kapusta, kapusta růžičková, květák, len setý, řepa krmná, řepka olejka, slunečnice, zelí čínské, zelí hlávkové

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

kukuřice

100–300 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: oves hluchý, psárka rolní, ježatka kuří noha, chundelka metlice, béry, sveřepy, rosička krvavá, rosička brvitá, troskut prstnatý, milička lipnicovitá, prosa, čirok halepský, pýr plazivý, jílek vytrvalý, a výdroly obilnin - žito seté, ječmen ozimý a jarní, oves setý, pšenice ozimá a jarní, kukuřice;

- plevele méně citlivé: lipnice roční, luční a obecná, sveřep obilní (stoklasa).

Hubení jednoletých trávovitých plevelů včetně výdrolu obilnin

Postřik se řídí růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.

Hubení vytrvalých trávovitých plevelů

Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav:

- pýr plazivý (3–5 listů) 15–20 cm

- Čirok halepský 20–30 cm

- troskut prstnatý 10–15 cm

Jarní aplikace v ozimé řepce: Ošetření se provádí v době do zakrytí řádků řepkou, nejlépe v období, kdy je obrostlá většina oddenků pýru plazivého.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřovaných hybridech kukuřice-tolerantní k cycloxydimu.

Při zpracování sklizně nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy ošetřované kukuřice.

Následné a náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Dvouděložné plodiny mohou být pěstovány jako plodiny náhradní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

3. Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek lze použít samostatně nebo v kombinaci se smáčedlem Dash HC.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, kukuřice, len setý, řepka olejka, hrách, brambory, jahody, cukrovka, krmná řepa, slunečnice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST 10–39 BBCH 56 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Brambor POST 10–39 BBCH 56 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Cukrovka POST 12–39 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Cukrovka POST 12–39 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Fazol POST 12–39 BBCH 56 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l fazol suchý, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Fazol POST 12–39 BBCH 28 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l fazole zelené čerstvé, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Fazol POST 12–39 BBCH 56 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l fazol suchý, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Fazol POST 12–39 BBCH 28 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l fazole zelené čerstvé, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Hrách POST 12–39 BBCH 56 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l hrách suchý, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Hrách POST 12–39 BBCH 35 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l hrášek zelený čerstvý, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Hrách POST 12–39 BBCH 56 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l hrách suchý, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Hrách POST 12–39 BBCH 35 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l hrášek zelený čerstvý, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Jahodník POST 11–16 BBCH, meziřádkově během vegetace nebo po sklizni 42 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1× za rok, plevele lipnicovité jednoleté
Jahodník POST 11–16 BBCH, meziřádkově během vegetace nebo po sklizni 42 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1× za rok, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Kapusta POST 13–35 BBCH 42 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l kapusta, kapusta růžičková, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Kapusta POST 13–35 BBCH 42 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l kapusta, kapusta růžičková, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Kukuřice POST 12–19 BBCH 28 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 100–300 l kukuřice pouze hybridy tolerantní k cycloxydimu, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Kukuřice POST 12–19 BBCH 28 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 100–300 l kukuřice pouze hybridy tolerantní k cycloxydimu, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Květák POST 13–35 BBCH 28 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Květák POST 13–35 BBCH 28 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Len POST 12–39 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Len POST 12–39 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepa krmná POST 12–39 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Řepa krmná POST 12–39 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, jarní POST 12–32 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, jarní POST 12–32 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST 12–32 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST 12–32 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Slunečnice POST 12–19 BBCH AT 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Slunečnice POST 12–19 BBCH AT 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Zelí POST 13–35 BBCH 28 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l zelí hlávkové, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Zelí POST 13–35 BBCH 42 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l zelí čínské, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Zelí POST 13–35 BBCH 28 4 l nebo 2,0 l + Dash 2,0 l/ha HC 200–300 l zelí hlávkové, max. 1×, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý
Zelí POST 13–35 BBCH 42 1-2 l nebo 1,0 l + Dash HC 1,0 l/ha (TM) 200–300 l zelí čínské, max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
detail