Chemap Agro s.r.o.

SUBSTRAL PATH CLEAR HOBBY

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

keře, stromy

bodově

max. 1× za rok, od března

nezemědělská půda

postřik

max. 1× za rok, od března

Jedná se o roztok k okamžitému použití.

Přípravek hubí většinu běžně se vyskytujících plevelů. Herbicidní bariéra brání vzklíčení semen až po dobu 3 měsíců.

Plevele a půda musejí být postřikem rovnoměrně zasaženy postřikem. Na plevele aplikujte do skanutí postřiku.

Přípravek lze použít bodově kolem stávajících, hluboko kořenících, stromů a keřů, tyto nesmějí být postřikem zasaženy!

Ošetřená půda nesmí být obdělávána ani rozrušována min. 6 hodin po postřiku.

Neaplikujte, pokud se v následujících 6 hodinách očekává déšť.

Neaplikujte na promáčené povrchy. Neaplikujte na nepropustné povrchy.

V případě rekultivace ošetřených ploch dodržujte odstup alespoň 6 měsíců mezi postřikem a výsevem/výsadbou. Půda musí být důkladně zryta/zorána aby se zabránilo poškození vysévaných/vysazovaných rostlin.

V místech, kde byl tento přípravek nebo jiné přípravky s obsahem účinné látky diflufenikan, použity několik let po sobě, se hladina diflufenikanu v půdě zvýší. I když bude půda důkladně zryta/zorána, stále může existovat riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění zanesení přípravku na trávníky nebo jiné porosty nevstupujte na ošetřené plochy, dokud přípravek nezaschne.

Přípravek je třeba před použitím řádně protřepat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST plevele v raných růstových fázích, aktivně rostoucí - 30 ml/m2 max. 1× za rok, nezemědělská půda - propustné povrchy bez vegetace
Zahrady POST plevele v raných růstových fázích, aktivně rostoucí - max. 1× za rok od března, bodová aplikace pod stromy a keři
detail