Chemap Agro s.r.o.

SUBSTRAL PATH CLEAR HOBBY

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

keře, stromy

bodově

max. 1× za rok, od března

nezemědělská půda

postřik

max. 1× za rok, od března

Jedná se o roztok k okamžitému použití.

Přípravek hubí většinu běžně se vyskytujících plevelů. Herbicidní bariéra brání vzklíčení semen až po dobu 3 měsíců.

Plevele a půda musejí být postřikem rovnoměrně zasaženy postřikem. Na plevele aplikujte do skanutí postřiku.

Přípravek lze použít bodově kolem stávajících, hluboko kořenících, stromů a keřů, tyto nesmějí být postřikem zasaženy!

Ošetřená půda nesmí být obdělávána ani rozrušována min. 6 hodin po postřiku.

Neaplikujte, pokud se v následujících 6 hodinách očekává déšť.

Neaplikujte na promáčené povrchy. Neaplikujte na nepropustné povrchy.

V případě rekultivace ošetřených ploch dodržujte odstup alespoň 6 měsíců mezi postřikem a výsevem/výsadbou. Půda musí být důkladně zryta/zorána aby se zabránilo poškození vysévaných/vysazovaných rostlin.

V místech, kde byl tento přípravek nebo jiné přípravky s obsahem účinné látky diflufenikan, použity několik let po sobě, se hladina diflufenikanu v půdě zvýší. I když bude půda důkladně zryta/zorána, stále může existovat riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění zanesení přípravku na trávníky nebo jiné porosty nevstupujte na ošetřené plochy, dokud přípravek nezaschne.

Přípravek je třeba před použitím řádně protřepat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST plevele v raných růstových fázích, aktivně rostoucí - 30 ml/m2 max. 1× za rok, nezemědělská půda - propustné povrchy bez vegetace
Zahrady POST plevele v raných růstových fázích, aktivně rostoucí - max. 1× za rok od března, bodová aplikace pod stromy a keři
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail