Chemap Agro s.r.o.

SULCOGAN

Účinná látka

SULCOGAN

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavky, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, penízek rolní, violky.
Plevele méně citlivé: řepka olejka - výdrol.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 listů.

Růstová fáze plevelů: BBCH 12–16, tj. 2–6 pravých listů, violky max. 4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině - barevné změny na listech, deformace, zaostávání v růstu. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: V roce následujícím po aplikaci přípravku není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny: Po orbě lze za 5 týdnů pěstovat kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujete s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku sulkotrion na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a rostlin [m]
kukuřice
30
10
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů AT 1,5 l TM 1,5 l + 1,5 l Lentagran WP 200-400 l
detail