Chemap Agro s.r.o.

SULCOGAN

Účinná látka

SULCOGAN

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavky, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, penízek rolní, violky.
Plevele méně citlivé: řepka olejka - výdrol.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 listů.

Růstová fáze plevelů: BBCH 12–16, tj. 2–6 pravých listů, violky max. 4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině - barevné změny na listech, deformace, zaostávání v růstu. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: V roce následujícím po aplikaci přípravku není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny: Po orbě lze za 5 týdnů pěstovat kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujete s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku sulkotrion na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a rostlin [m]
kukuřice
30
10
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů AT 1,5 l TM 1,5 l + 1,5 l Lentagran WP 200-400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail