Chemap Agro s.r.o.

SULCOTREK

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 5 metrů.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Preemergentní aplikace:

2,0 l/ha - plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, mračňák Theoprastův, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, ambrozie peřenolistá, ibišek trojdílný; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha,

2,2 l/ha - plevele citlivé: mračňák Theoprastův, laskavec ohnutý, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, ibišek trojdílný, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

Postemergentní aplikace:

1,75 l/ha - plevele citlivé: mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník, laskavec ohnutý; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský.

2,0 l/ha - plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník; - plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský.

2,2 l/ha - plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, laskavec ohnutý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, rdesno blešník, durman obecný; - plevele méně citlivé: bér sivý.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Obilniny lze pěstovat nejdříve 7 měsíců po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat nejdříve 10 měsíců po aplikaci.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat pouze kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–16 BBCH, plevele postemergentně max. BBCH 14 AT 1,75-2,2 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 00–05 BBCH, plevele preemergentně AT 2-2,2 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail