Chemap Agro s.r.o.

SULCOTREK

Účinná látka

SULCOTREK

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 5 metrů.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Preemergentní aplikace:

2,0 l/ha - plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, mračňák Theoprastův, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, ambrozie peřenolistá, ibišek trojdílný; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha,

2,2 l/ha - plevele citlivé: mračňák Theoprastův, laskavec ohnutý, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, ibišek trojdílný, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

Postemergentní aplikace:

1,75 l/ha - plevele citlivé: mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník, laskavec ohnutý; - plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský.

2,0 l/ha - plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník; - plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský.

2,2 l/ha - plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, laskavec ohnutý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, rdesno blešník, durman obecný; - plevele méně citlivé: bér sivý.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Obilniny lze pěstovat nejdříve 7 měsíců po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat nejdříve 10 měsíců po aplikaci.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat pouze kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 00–05 BBCH, plevele preemergentně AT 2-2,2 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–16 BBCH, plevele postemergentně max. BBCH 14 AT 1,75-2,2 l 200–400 l max. 1×
detail