Chemap Agro s.r.o.

SUMIMAX

Účinná látka

Balení

2 x 60 g v PVAL sáčcích v PE/Al sáčku
5 x 60 g v PVAL sáčcích v PE/Al sáčku

Charakteristika

Přípravek na ochranu rostlin Sumimax je herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá

200–600 l/ha

postřik

Způsob účinku: Sumimax působí přes půdu i přes listy. Účinek přes půdu spočívá v kontaktu vzcházejících plevelů s vrchní vrstvou půdy obsahující účinnou látku. K herbicidnímu účinku dochází již po 1-3 dnech. Účinek urychluje sluneční záření a dostatečná půdní vlhkost.

Termín aplikace: Sumimax se používá preemergentně nebo postemergentně od stadia, kdy 1. list proráží koleoptile (BBCH 10) do stadia 4 listů pšenice (BBCH 14). Nejlepšího účinku se dosáhne při aplikaci krátce po vzejití (BBCH pšenice 10–12), kdy plevele nepřekročí fázi děložních listů.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice, jílek mnohokvětý, hořčice rolní, ředkev ohnice, lebedy, rdesna, kapustka obecná, hluchavky, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, chrpa modrák, mák vlčí, violka rolní, rozrazily, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, výdrol řepky, kontryhel obecný, konopice polní, starček obecný, penízek rolní, vikev huňatá, hulevník lékařský;

- méně citlivé plevele: svízel přítula, violka trojbarevná;

- odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní, lilek černý, laskavec ohnutý, trávy od fáze BBCH 25 a více.

Aplikujte na suchý porost. Aplikace je možná i za nižších teplot, neaplikujte však za mrazu.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. Po aplikaci se mohou vyskytnout lehké nekrózy na špičkách listů, které nemají vliv na výnos.

Pěstování následných plodin v rámci běžného osevního postupu je možné bez omezení.

V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu použít jarní obilniny, jarní řepku, řepu, kukuřici a brambory.

Pěstování meziplodin je možné.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování."

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá PRE 60 g 200-600 l
Pšenice ozimá CPOST od vzcházení do 4 listu (BBCH 10–14), plevele do děl. listů 60 g 200-600 l
Sója PRE AT 80-100 g 200-600 l max. 1x, pozemně, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách, minor. reg.: ČZU Praha
detail