Chemap Agro s.r.o.

SUMIMAX

Účinná látka

Balení

2 x 60 g v PVAL sáčcích v PE/Al sáčku
5 x 60 g v PVAL sáčcích v PE/Al sáčku

Charakteristika

Přípravek na ochranu rostlin Sumimax je herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Obsahuje účinnou látku flumioxazin v množství 500 g/kg (a čistotě min. 960 g/kg), zařazenou směrnicí 2002/81/ES do Přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS. Maximální množství přípravku Sumimax aplikovaného na sezónu je 60g/ha, což představuje dávku účinné látky flumioxazin 30 g/ha/sezónu.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Sumimax působí přes půdu i přes listy. Účinek přes půdu spočívá v kontaktu vzcházejících plevelů s vrchní vrstvou půdy obsahující účinnou látku. K herbicidnímu účinku dochází již po 1-3dnech. Účinek urychluje sluneční záření a dostatečná půdní vlhkost.

Spektrum účinnosti

citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice, hořčice rolní, ředkev ohnice, lebeda rozkladitá, rdesna, kapustka obecná, hluchavky, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, chrpa modrák, mák vlčí, violka rolní, rozrazily, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, výdrol řepky, kontryhel obecný, konopice rolní, starček obecný, penízek rolní, vikev huňatá, hulevník lékařský
méně citlivé plevele: svízel přítula, violka trojbarevná
odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní, lilek černý, laskavec ohnutý, trávy od fáze BBCH 25 a více.

Doporučení

Sumimax se používá preemergentně nebo postemergentně od stadia, kdy první list proráží koleoptile (BBCH 10) do stádia čtyř listů pšenice (BBCH 14). Nejlepšího účinku se dosáhne při aplikaci krátce po vzejití (BBCH pšenice 10-12) kdy plevele nepřekročí fázi děložních lístků.

Návod k použití

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači.
Aplikujte na suchý porost. Aplikace je možná i za nižších teplot, neaplikujte však za mrazu.
Po aplikaci se mohou vyskytnout lehké nekrózy na špičkách listů, které nemají vliv na výnos.
Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Sumimax.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob, a to tak, aby postřikovač i další osoby nebyly zasaženy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá PRE 60 g 200-600 l max. 1x
Pšenice ozimá CPOST od vzcházení do 4 listu (BBCH 10–14), plevele do děl. listů 60 g 200-600 l max. 1x, na podzim
Sója PRE AT 80-100 g 200-600 l max. 1x, pozemně, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách, minor. reg.: ČZU Praha
detail