Chemap Agro s.r.o.

TALOS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku SUCCESSOR T
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20m.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l /ha

postřik

max. 1×

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: laskavec srstnatý, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmen rolní, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, kakost luční, hluchavka nachová, pomněnka rolní, mák vlčí, jitrocel větší, rdesno blešník, ředkev ohnice, mléč rolní, smetánka lékařská ze semene, penízek rolní, rozrazil perský, ptačinec žabinec, oves hluchý;

- méně citlivé plevele: svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ježatka kuří noha, violka rolní, lesknice kanárská.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů.

Po preemergentním ošetření kukuřice přípravkem Successor T se může objevit fytotoxicita způsobující chlorózy, deformace a opožďování v růstu a to zejména pokud po aplikaci následují silné deště nebo chladový stres.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Možný vliv přípravku na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Nelze vyloučit poškození na podzim setých ozimých obilnin v případě nepříznivých podmínek jako je dlouhotrvající sucho. V takovém případě se doporučuje provést před setím orbu do hloubky minimálně 20 cm. To platí také pro řepku olejku a cukrovku. V případě předčasné likvidace porostu lze pěstovat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Neošetřovat kukuřici určenou pro produkci osiva.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Successor T, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou s přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice        

4

4

4

4

Pro aplikaci do kukuřice: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 3 dnů po zasetí AT 3 l 200–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, lesknice kanárská, oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté
detail