Chemap Agro s.r.o.

TANARIS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů a necílových rostlin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:
- plevele citlivé -
rozrazily, mléč rolní (ze semene)*, mák vlčí, pomněnka rolní*, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, hluchavky, svízel přítula, kakosty, úhorník mnohodílný, kokoška pastuší tobolka*, nepatrnec rolní*
- plevele méně citlivé - ptačinec prostřední. Pozn.: * - účinnost ověřena pouze u preemergentní aplikace.

Přípravek se aplikuje preemergentně nebo časně postemergentně.

Preemergentní aplikace: Aplikujte optimálně před klíčením semen řepky, tj. obvykle do 48 hodin po zasetí. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. Neaplikujte na kamenitých půdách. Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky. Pokud nejsou splněny optimální podmínky pro preemergentní aplikaci, doporučuje se použít postemergentní aplikaci.

Postemergentní aplikace: Aplikujte od plně vyvinutých děložních listů do 8 pravých listů řepky (BBCH 10–18) na plevele do fáze maximálně 2 pravých listů (BBCH 12).

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost a kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné plodiny: V roce následujícím po aplikaci přípravku je po sklizni plodiny pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu lze pěstovat řepku, zelí, sóju, cibuli nebo kukuřici. Ozimé obilniny je možno vysévat po 60 dnech od aplikace, pokud byla provedena mělká kultivace půdy (5 cm). Jarní plodiny jako je mrkev, salát, rajčata mohou být po kultivaci na hloubku 5 cm vysévány po 120 dnech, 195 dnech a 165 dnech respektive. Jílek může být vyséván po 165 dnech.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím, plevele do 12 BBCH AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
detail