Chemap Agro s.r.o.

TANARIS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku dimethenamid-P, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro aplikaci do řepky olejky ozimé.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka olejka ozimá

100–400 l/ha

postřik

-

cukrovka, řepa krmná

150–300 l/ha

postřik

min. 7 dnů

Spektrum účinnosti v řepce olejce:

- plevele citlivé: rozrazily, mléč rolní (ze semene)*, mák vlčí, pomněnka rolní*, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, hluchavky, svízel přítula, kakosty, úhorník mnohodílný, kokoška pastuší tobolka*, nepatrnec rolní*;

- plevele méně citlivé: ptačinec prostřední.

* účinnost ověřena pouze u preemergentní aplikace

Spektrum účinnosti v cukrovce a krmné řepě:

- plevele citlivé: tetlucha kozí pysk, ježatka kuří noha, svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec prostřední;

- plevele méně citlivé: moračina větší

Řepka olejka

Preemergentní aplikace: Aplikujte optimálně před klíčením semen řepky, tj. obvykle do 48 hodin po zasetí. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. Neaplikujte na kamenitých půdách. Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky. Pokud nejsou splněny optimální podmínky pro preemergentní aplikaci, doporučuje se použít postemergentní aplikaci.

Postemergentní aplikace: Aplikujte od plně vyvinutých děložních listů do 8 pravých listů řepky (BBCH 10–18) na plevele do fáze maximálně 2 pravých listů (BBCH 12).

Cukrovka a krmná řepa

Aplikujte ve třech následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů. Plevele by měly být maximálně do fáze 2 pravých listů (BBCH 12).

1. aplikace od plně vyvinutých děložních listů řepy (BBCH 10) v dávce 0,3 l/ha.

2. aplikace od 2 pravých listů řepy (BBCH 12) v dávce 0,6 l/ha.

3. aplikace od 5 pravých listů řepy (BBCH 15) v dávce 0,6 l/ha.

Aplikujte maximálně do fáze 8 pravých listů řepy (BBCH 18). Interval mezi aplikacemi: minimálně 7 dnů.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost a kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Vyhněte se překrývání postřikových pásů.

Následné plodiny: Po sklizni plodiny je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu lze pěstovat řepku, zelí, sóju, cibuli nebo kukuřici. Ozimé obilniny je možno vysévat po 60 dnech od aplikace, oves po 45 dnech od aplikace, pokud byla provedena mělká kultivace půdy (5 cm). V případě kultivace půdy do hloubky minimálně 12 cm lze vysévat obilniny i dříve. Další jarní plodiny jako jsou rajčata, mrkev, jílek a salát mohou být vysévány v následujících intervalech v závislosti na hloubce zpracování půdy:

Plodina

Interval mezi aplikací a setím (dny)

hloubka kultivace

5 cm

hloubka kultivace 12 cm

hloubka kultivace 20 cm

rajče

75

30

15

mrkev

120

75

45

Jjílek

150

105

75

salát

180

135

105

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST po vzejití, plevele do 12 BBCH AT 0,3-0,6 l 100–300 l max. 3×, aplikace opakovaná max. 1,5 l/ha za sezonu
Řepa krmná POST po vzejití, plevele do 12 BBCH AT 0,3-0,6 l 100–300 l max. 3×, aplikace opakovaná max. 1,5 l/ha za sezonu
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím, plevele do 12 BBCH AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST po vzejití, plevele do 12 BBCH AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
detail