Chemap Agro s.r.o.

TARGET SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Doporučení

U krmné a salátové řepy konzultujte vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry s držitelem registrace.

Cukrová a krmná řepa jsou určeny pouze pro zkrmování.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy ošetřované plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikovaný přípravek, popřípadě směs přípravků nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači

Sólo aplikace

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé - kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka; lipnice roční.

Plevele méně citlivé - ptačinec žabinec, lilek černý, rdesno ptačí, mléč zelinný.

Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté.

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté, lipnice roční - 1. list vystoupil z koleoptyle

Počet aplikací: aplikace je dělená do termínů T1-T2-T3, na nově vzešlou plevelnou vlnu.

Interval mezi aplikacemi: 5–14 dní

Dávka vody: 200 l/ha

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu, a po hluboké orbě kukuřici a brambory.

Tank-mix kombinace s přípravky Corsal a Oblix 500 SC

Aplikaci v salátové řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem registrace!

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek Target SC je nutné použít v tank-mix směsi s přípravky Corzal a Oblix 500 SC v souladu s návody na jejich použití.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Cukrovka POST AT 5 l dělená aplikace 1,6 - 1,7 - 1,7 l/ha 200 l max. 3×
Cukrovka POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Cukrovka POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail