Chemap Agro s.r.o.

TARGET SC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Doporučení

U krmné a salátové řepy konzultujte vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry s držitelem registrace.

Cukrová a krmná řepa jsou určeny pouze pro zkrmování.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy ošetřované plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikovaný přípravek, popřípadě směs přípravků nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači

Sólo aplikace

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé - kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka; lipnice roční.

Plevele méně citlivé - ptačinec žabinec, lilek černý, rdesno ptačí, mléč zelinný.

Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté.

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté, lipnice roční - 1. list vystoupil z koleoptyle

Počet aplikací: aplikace je dělená do termínů T1-T2-T3, na nově vzešlou plevelnou vlnu.

Interval mezi aplikacemi: 5–14 dní

Dávka vody: 200 l/ha

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu, a po hluboké orbě kukuřici a brambory.

Tank-mix kombinace s přípravky Corsal a Oblix 500 SC

Aplikaci v salátové řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem registrace!

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek Target SC je nutné použít v tank-mix směsi s přípravky Corzal a Oblix 500 SC v souladu s návody na jejich použití.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Cukrovka POST AT 5 l dělená aplikace 1,6 - 1,7 - 1,7 l/ha 200 l max. 3×
Cukrovka POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Cukrovka POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa červená POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST 2.–3. aplikační termín AT 1 l + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
Řepa krmná POST 1. aplikační termín AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal 200 l max. 3× dělená aplikace
detail