Chemap Agro s.r.o.

TAVAS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Brambor

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, rdesno červivec, řepka olejka-výdrol, zemědým lékařský, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, violka rolní, laskavec ohnutý, ptačinec žabinec, heřmánkovec nevonný, heřmánkovec přímořský.

Neaplikujte, pokud se v následujících 4 hodinách předpokládají intenzivní srážky. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Po aplikaci porost mechanicky nekultivujte, aby nedošlo k porušení herbicidního filmu na povrchu půdy.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Ihned po sklizni bramboru musí být půda zorána do hloubky min. 15 cm. Mezi aplikací přípravku a výsevem následné plodiny musejí být dodrženy tyto intervaly:

- obilniny, jílek, ozimý bob: 16 týdnů;

- všechny ostatní plodiny s výjimkou salátu a ředkve/ředkviček: následující jaro;

- salát a ředkev/ředkvičky: nepěstujte na půdě, kde byl v předchozím roce aplikován přípravek Tavas.

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor

20

10

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE 00–09 BBCH, plevele před vzejitím AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, mimo množitelské porosty
detail