Chemap Agro s.r.o.

TBM 75 WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
200–400 l/ha
postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: plevele heřmánkovité, rmen rolní, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlíky, mléč rolní, pcháč oset;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, zemědým lékařský.

Přípravek nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5 % a > 10 %.

Použití přípravku v pšenici jarní, ovsu, žitu a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Následné plodiny: Ve stejném kalendářním roce po sklizni plodiny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze pěstovat pouze obilniny, bob nebo řepku olejku. Pěstování následných plodin v následujícím roce je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze vysévat pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Při prvním vypláchnutí použijte čisticí prostředek podle návodu na použití.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Oves jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x, pouze žito ozimé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail