Chemap Agro s.r.o.

TEMPLIER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Templier vždy používejte ve směsi s povoleným smáčedlem v souladu s jeho návodem na použití.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, lipnice roční, bér přeslenitý, bér zelený, laskavec ohnutý, svízel přítula, hluchavka nachová, hořčice rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: psárka polní, pýr plazivý, opletka obecná, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, rdesno červivec, lilek černý, violky.

Nejlepšího účinku je dosahováno při aplikaci v období intenzivního růstu plevelů, pokud jsou plevele v raných růstových fázích (dvouděložné plevele ve fázi 2–4 listů, jednoděložné plevele ve fázi 2–5 listů, pýr plazivý ve fázi 4–6 listů).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte porosty dříve ošetřené organofosfátovými půdními insekticidy (nebezpečí poškození plodiny).

V prvních 2 týdnech po aplikaci nelze vyloučit mírné projevy fytotoxicity v podobě chloróz, retardace růstu nebo ztráty vitality. Tyto projevy rychle odeznějí a nemají vliv na výnos.

Náhradní a následné plodiny: Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození následných plodin.

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny.

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a trysky. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku. Promíchejte a propláchněte ramena a trysky. Nádrž doplňte vodou a ponechte 15 minut stát za stálého míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky a úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž roztokem čisticího prostředku. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a trysky. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 53 g + smáčedlo ™ 200–400 l max. 1×
detail