Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TORSO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7 m.

DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

150–400 l/ha

postřik

Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: psárka polní, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, heřmánek pravý, svízel přítula, mák vlčí, merlík bílý;

- plevele méně citlivé: pomněnka rolní, violka rolní.

Dávku 3,5 l/ha použijte zejména na merlík bílý, pomněnku rolní, ptačinec prostřední, kokošku pastuší tobolku případně mák vlčí.

Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1,5–2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky. Toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu.

Následné plodiny: Obilniny mohou být vysévány po uplynutí 8 měsíců od aplikace. Jarní plodiny mohou být vysévány nejdříve 5 a půl měsíce od aplikace. Zpracování půdy do hloubky alespoň 20 cm snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

7

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE AT 2,3-3,5 l lipnice roční, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
detail