BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TOSCANA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen ozimý,

pšenice ozimá

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé v max. BBCH 12: hořčice polní, ptačinec žabinec, hluchavky, merlík bílý, pomněnka, zemědým, konopice napuchlá, rmen smrdutý, mák vlčí, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka;

- plevele méně citlivé: merlík bílý v max. BBCH 16.

Plevele musejí být aktivně rostoucí.

Ve stejném kalendářním roce jako je sklizeň obilnin, lze vysévat pouze obilniny, polní fazole nebo řepku olejku.

V případě zaorání ošetřené plodiny vysévejte do 3 měsíců od aplikace přípravku pouze obilniny. Před výsevem musí být půda zorána do hloubky nejméně 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Bezprostředně po postřiku nádrž zcela vyprázdněte. Čistou vodou odstraňte jakékoliv nečistoty z vnějšku postřikovače.

2) Čistou vodou důkladně vypláchněte vnitřek nádrže, ramena a trysky - min. 1/10 objemu nádrže postřikovače. Úplně vyprázdněte.

3) Nádrž naplňte do 1 čistou vodou a přidejte ALL CLEAR EXTRATM. Postupujte podle návodu na jeho použití. Propláchněte aplikační zařízení. Vypusťte a opět naplňte čistou vodou, a nechte odstát 15 min, s mícháním. Vyprázdněte. Pokud není možné aplikační zařízení zcela vyprázdnit, opakujte postup podle bodu 3.

4) Trysky a síta musejí být čištěny odděleně v nádobě s ALL CLEAR EXTRATM (50 ml/10 l vody).

5) Znovu vypláchněte aplikační zařízení čistou vodou min. 1/10 objemu nádrže postřikovače, a úplně vyprázdněte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH, po vzejití plevelů AT 20 g 200-400 l
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH, po vzejití plevelů AT 20 g 200-400 l
detail