BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TRAVIN

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
DO: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

trávníky

rozhoz

1× za rok,

optimálně květen, červen, ne na podzim

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, opletka obecná, šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, konopice napuchlá, svlačec rolní, pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, slunečnice-výdrol, regenerující vojtěška setá, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka;

- plevele méně citlivé: tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna.

Po dosažení růstové fáze trávníku aplikujte 2–14 dní před sečením - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů.

Předpokladem účinnosti přípravku je jeho aktivace např. srážkami.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!

Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem povolení.

Použití přípravku v golfových trávnících konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST od 14 BBCH, plevele do 12 BBCH 35 300 kg plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
detail