Chemap Agro s.r.o.

TREPACH

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Quizalofop-p-ethyl 50g/l EC se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od 2 listů do konce odnožování. Aplikujte v období aktivního růstu trav. Dávku přípravku je třeba volit podle vývojových fází plevelných trav, ve fázi odnožování je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny nebo s odstupem minimálně 6 týdnů od aplikace obilniny.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač, odmontujte filtry a trysky a vypláchněte nádrž, ramena a hadice minimálně dvakrát čistou vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Trysky a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných obilnin nebo trav.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 13–39 BBCH 110 1-1,5 l 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Cukrovka POST 13–39 BBCH 110 2-2,5 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
detail