Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TRICLO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, v celkové dávce vyšší než 1 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku .
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE AT 1,5-2,5 l 200–300 l max. 1×
detail