Chemap Agro s.r.o.

TRIMMER 75 WG

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Granstar 75 WG.

TRIMMER 75 WG

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Ječmen ozimý POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Oves jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Pšenice jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Pšenice ozimá POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g TM použít neionogenní smáčedlo 200-400 l
Tritikale ozimé POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Žito ozimé POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
detail