Chemap Agro s.r.o.

TRIMMER 75 WG

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Granstar 75 WG.

TRIMMER 75 WG

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Ječmen ozimý POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Oves jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Pšenice jarní POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Pšenice ozimá POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g TM použít neionogenní smáčedlo 200-400 l
Tritikale ozimé POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
Žito ozimé POST od 2. listu do 2. kolénka 15-25 g 200-400 l
detail