Chemap Agro s.r.o.

TRINITY

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TRINITY

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 5 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - Chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil břečťanolistý, kakost měkký, rozrazil polní, violka rolní, řepka olejka - výdrol.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý

Růstová fáze plevelů: max. BBCH 13

Počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka vody: 200–400 l/ha

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. Nelze vyloučit nepříznivý účinek ošetření na fermentační procesy.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé a tritikale
5
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé a tritikale
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2 l 200–400 l max. 1× v plodině, na podzim
Pšenice ozimá CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2 l 200–400 l max. 1× v plodině, na podzim
Tritikale ozimé CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2 l 200–400 l max. 1× v plodině, na podzim
Žito ozimé CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2 l 200–400 l max. 1× v plodině, na podzim
detail