Chemap Agro s.r.o.

TRIOFLEX

Účinná látka

Balení

láhev CO-EX (PE/PA); objem 250 ml/plnění 125 g; 500 ml/300 g; 1000 ml/625 g
kanystr CO-EX C-95 (HDPE CO-EX); 5 l/2500 g; 3000 ml/1500 g

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku ZEUS.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
R věty 50/53 - vodní organismy - Vysoce toxický + dlouhodobé učinky SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny sulfonylmočoviny vícekrát než 1× za vegetaci.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Zeus.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
chundelka metlice max. do poloviny odnožování, tj. BBCH 25; plevele dvouděložné jednoleté - plevele heřmánkovité; ptačinec žabinec max. do 8 pravých listů, tj. BBCH 18

Plevele méně citlivé:
Violka rolní, hluchavka nachová max. do 8 pravých listů, tj. BBCH 18

Doporučení

Případné příznaky přechodné fytotoxicity konzultujte s držitelem registrace. Růstová fáze plodiny: odnožování, tj. BBCH 21–29.

Maximální počet ošetření za sezónu: 1×
Možnost vlivu přípravku na kvalitativní výnosové parametry pšenice ozimé konzultujte s držitelem registrace.
Vliv na procesy zpracování potravinářské pšenice ozimé konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro, během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l max. 1×
detail