Chemap Agro s.r.o.

TRIOFLEX

Účinná látka

Balení

láhev CO-EX (PE/PA); objem 250 ml/plnění 125 g; 500 ml/300 g; 1000 ml/625 g
kanystr CO-EX C-95 (HDPE CO-EX); 5 l/2500 g; 3000 ml/1500 g

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku ZEUS.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
R věty 50/53 - vodní organismy - Vysoce toxický + dlouhodobé učinky SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny sulfonylmočoviny vícekrát než 1× za vegetaci.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Zeus.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
chundelka metlice max. do poloviny odnožování, tj. BBCH 25; plevele dvouděložné jednoleté - plevele heřmánkovité; ptačinec žabinec max. do 8 pravých listů, tj. BBCH 18

Plevele méně citlivé:
Violka rolní, hluchavka nachová max. do 8 pravých listů, tj. BBCH 18

Doporučení

Případné příznaky přechodné fytotoxicity konzultujte s držitelem registrace. Růstová fáze plodiny: odnožování, tj. BBCH 21–29.

Maximální počet ošetření za sezónu: 1×
Možnost vlivu přípravku na kvalitativní výnosové parametry pšenice ozimé konzultujte s držitelem registrace.
Vliv na procesy zpracování potravinářské pšenice ozimé konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro, během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail