Chemap Agro s.r.o.

TRIUMPH

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: psárka polní, jílek mnohokvětý, ptačinec prostřední, lipnice roční,

svízel přítula, mák vlčí, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, oves-výdrol, ředkev ohnice, hořčice polní, nepatrnec rolní;

- plevele méně citlivé: violka trojbarevná, chrpa polní.

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí - jednoděložné BBCH 12–29, dvouděložné BBCH 10–16.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované plodině, kromě tritikale.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na kvalitativní a kvantitativní výnosové parametry žita konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na procesy zpracování žita a triticale prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek je v půdě odbouráván mikrobiálně a chemicky, a nebezpečí pro následné plodiny při normálním průběhu počasí a dodržení dávek nehrozí. Dlouhodobé sucho (srážky méně než 150 mm během vegetační sezóny po aplikaci) a delší chladné období po aplikaci však mohou odbourání zpomalit. Rovněž na alkalických půdách může dojít ke zpomalení odbourání účinné látky.

Pro posílení jistoty se doporučuje po jarní aplikaci přípravku, pokud má být v daném roce vysévána ozimá řepka nebo hořčice, či různé směsky pro zelené hnojení, provést před výsevem orbu. Výsev bezorebným způsobem se nedoporučuje.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek, a uplynulo méně než 120 dní, nedoporučuje se výsev ozimé řepky, hořčice, či letní meziplodiny neboť při souhrnu nepříznivých okolností může dojít k jejich poškození. Rovněž se nedoporučuje po aplikaci přípravku vysévat řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemních s alkalickou půdou.

Na jaře následujícího roku lze vysévat libovolnou plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na části rostlin používané k množení žita konzultujte s držitelem povolení.

Postup čištění aplikačního zařízení:

1) Po ukončení aplikace vystříkejte všechnu aplikační kapalinu.

2) Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry, a dobře je propláchněte ve vodě.

3) Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % objemu nádrže a spusťte míchací zařízení (doporučuje se rotační tryska).

4) Aplikační zařízení vyprázdněte a opakujte krok 3 a 4.

5) Trysky a síta musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, tritikale

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, žito, tritikale

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice jarní POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Tritikale jarní POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Žito jarní POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 20–32 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail