Chemap Agro s.r.o.

TROY 480

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Troy 480 je postemergentní kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, zejména heřmánky a rmeny. Je přijímán především listy s velmi malou translokací. Částečně je absorbován také kořeny s translokací xylémem.
Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, tedy ve fázi 2–max. 4 listů plevelů za předpokladu dodržení růstové fáze plodiny.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.
Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.
Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.

Doporučení

Neaplikujte Troy 480 na plodiny oslabené stresovými podmínkami (poškození herbicidy nebo chorobami, extrémní pH, nedostatek živin, sucho, dlouhodobé zamokření, velké výkyvy teplot nebo mechanicky poškozené). Všechny tyto faktory mohou vést k redukci voskové vrstvy na listech.
Neaplikujte při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 21 °C. Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost.
Neaplikujte v době, kdy se očekává mráz nebo déšť. Po ošetření by nemělo následujících 6 hodin pršet.
Někdy lze pozorovat po aplikaci mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů kulturní plodiny, které však s postupným růstem mizí.
Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace nebo ověřte reakci rostlin na omezeném vzorku rostlin.
Dodržujte odstup minimálně 7 dní mezi aplikací přípravku troy 480 a aplikací jiných přípravků na ochranu rostlin.
Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem registrace.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky.
Je třeba se vyvarovat místního předávkování.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST do 14 BBCH, při výšce bobu 5–10 cm AT 2 l 200–400 l max. 1×
Brambor POST při výšce 10–15 cm AT 2 l 200–400 l max. 1×
Fazol POST 12–13 BBCH AT 2 l 200–400 l max. 1×
Hrách POST při výšce 5–15 cm AT 2 l 200–400 l max. 1×
Len POST do max. výšky lnu 12 cm AT 2 l 200–400 l max. 1×
detail