Chemap Agro s.r.o.

TRUSTEE HI-AKTIV

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno GALLUP HI-AKTIV.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

hrušeň, jabloň

250 l/ha

postřik

1× za rok

lesní hospodářství

250 l/ha

postřik

1× za rok

louky a pastviny

150–250 l/ha

postřik

nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály

250 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda (s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel)

150–250 l/ha

postřik

1× za rok

orná půda, strniště

80–250 l/ha

postřik

1× za rok

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny

zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům

Spektrum účinnosti:

- citlivé jsou jednoleté a vytrvalé plevele, pýr plazivý, vydrol obilnin, nežádoucí dřeviny;

- méně citlivé jsou svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá a některé dřeviny (maliník, ostružiník, jeřáb obecný, krušina olšová);

- na přesličku přípravek Gallup Hi-Aktiv nepůsobí.

Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5–6 listů, 12–15 cm dlouhých.

Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2–3 týdnech po ošetření.

Jabloň, hrušeň: Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max výška zasažení kmene: do 30 cm.

Lesní hospodářství: V případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení: 2,2–2,9 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5% roztok.

Louky a pastviny: Dávka: 2,2 l/ha pro obnovu 1–2leté pastvin s jednoletými plevely; 2,9 l/ha pro 2–4leté porosty s vytrvalými trávami; 3,7 l/ha pro 4–7 let staré porosty s vytrvalými širokolistými plevely; 4,4 l/ha pro obnovu trvalých porostů.

Nezemědělská půda: Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Běžně se používá dávka 2,9 l/ha, v případě výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,4 l/ha.

Nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály: Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Orná půda, strniště - jednoleté plevele, výdrol obilnin: Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10 cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 2 dny před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: 80–125 l/ha.

Orná půda, strniště - vytrvalé plevele, pýr plazivý: Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu. Množství vody: 150–250 l/ha.

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

Pěstování následných plodin: Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň v období vegetačního klidu - 3,7 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň v období vegetačního klidu - 3,7 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti - 7,5 %
Lesní hospodářství POST nežádoucí dřeviny - 2,2-4,4 l
Louky POST obnova TTP 5 2,2-4,4 l max. 1×
Nádrže nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l nezemědělská půda s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel
Orná půda POST plevele lipnicovité vytrvalé, plevele dvouděložné vytrvalé, pýr plazivý - 2,2-2,9 l orná půda, strniště, max. 1×
Orná půda POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, výdrol obilnin - 1,1 l orná půda, strniště, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 5 2,2-4,4 l max. 1×
Vodní toky nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l
Zavlažovací kanály nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l
detail