Chemap Agro s.r.o.

TRUSTEE HI-AKTIV

Účinná látka

Balení

HDPE láhev - 1 l, 5 l; HDPE kanystr - 10 l, 20 l; HDPE kontejner - 640 l, 1000 l

Charakteristika

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech.
Další registrované obchodní jméno opřípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Popis mísitelnosti

Nemísits běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrách POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrušeň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Ječmen jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Ječmen ozimý POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Len POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Lesní porosty POST lesní hospodářství - nežádoucí dřeviny - 2,2-4,4 l 250 l
Lesní porosty POST lesní hospodářství - potlačení pařezové výmladnosti - 7,5 %
Louky POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Nádrže nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
Orná půda POST strniště - 2,2-2,9 l 150-250 l vytrvalé plevele, max. 1×
Orná půda POST strniště - 1,1 l 150-250 l jednoleté plevele, max. 1×
Oves jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Pšenice jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pšenice ozimá POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×, také pšenice tvrdá
Řepka olejka, jarní POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Vodní toky nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Zavlažovací kanály nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Železnice nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
detail