Chemap Agro s.r.o.

TRUSTEE HI-AKTIV

Účinná látka

Balení

HDPE láhev - 1 l, 5 l; HDPE kanystr - 10 l, 20 l; HDPE kontejner - 640 l, 1000 l

Charakteristika

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech.
Další registrované obchodní jméno opřípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Popis mísitelnosti

Nemísits běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrách POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrušeň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Ječmen jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Ječmen ozimý POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Len POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Lesní porosty POST lesní hospodářství - potlačení pařezové výmladnosti - 7,5 %
Lesní porosty POST lesní hospodářství - nežádoucí dřeviny - 2,2-4,4 l 250 l
Louky POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Nádrže nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
Orná půda POST strniště - 1,1 l 150-250 l jednoleté plevele, max. 1×
Orná půda POST strniště - 2,2-2,9 l 150-250 l vytrvalé plevele, max. 1×
Oves jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Pšenice jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pšenice ozimá POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×, také pšenice tvrdá
Řepka olejka, jarní POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Vodní toky nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Zavlažovací kanály nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Železnice nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail