Chemap Agro s.r.o.

U 46 M FLUID

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetele lučního, jádrovinách, peckovinách, stromkovém angreštu a rybízu (proti výmladkům meruzalky zlaté a dvouděložným plevelům), vinné révě, chmelnicích, na loukách a pastvinách, v semenných porostech trav a na nezemědělské půdě.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 15 m, při 75% a 90% redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka přípravku MCPA (fenoxykyseliny) působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin.
Účinkuje na dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, merlíky, laskavce, pěťour maloúborný, plevele brukvovité, starčeky, mléče, chrpa modrák, mák vlčí, konopice, lilek černý, svlačec rolní.

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1× za vegetaci.

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:

- pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý: bez podsevu - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29;

- pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý: s podsevem jetele lučního - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29; - v době, kdy má jetel luční vyvinuté 2 trojlístky, tj. BBCH 12; - pcháč oset v době, kdy dosahuje 15–20 cm,

- réva vinná - proti svlačci rolnímu od konce července do konce srpna, a to pouze ve vysokém vedení; ve středním vedení výjimečně - až v době ukončení diferenciace květních pupenů; teplota v době ošetření nesmí přesáhnout 20 °C!

- louky a pastviny - pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat, na jaře;

- jetel luční - v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, jetel má vyvinuté 3 trojlístky, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14; teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C!

- travní porosty na semeno - při výšce trav 25–30 cm.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4–6 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem U 46 M Fluid nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!

Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku U 46 M Fluid.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
všechny indikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechny indikace
20
15
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, jetel min. 3 trojlístky 28 0,5 l 200–400 l max. 1x
Louky POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200–400 l max. 1x
Oves jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Oves jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Pastviny POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200–400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x
Réva vinná POST od konce července do konce srpna 35 2,8 l 200–400 l max. 1x, jen ve vysokém vedení, za určitých podmínek lze ve středním vedení, svlačec rolní
Trávy POST při výšce trav 25–30 cm 28 1,5 l 200–400 l max. 1x, semenné porosty
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, pouze žito ozimé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail