Chemap Agro s.r.o.

UPTON

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

pšenice

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

tritikale ozimé

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

Ozimy:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec;

- plevele méně citlivé: chrpa polní, hluchavka objímavá; pcháč oset.

Jařiny:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, ptačinec žabinec;

- plevele méně citlivé: violka rolní.

Vliv na zpracování pšenice a triticale prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:

Náhradní plodiny (jaro/léto)

Doba od aplikace přípravku

kultivace do hloubky 5 cm

orba do hloubky 20 cm

jílek vytrvalý

4 dny

0 dnů

slunečnice roční

2 týdny

2 dny

cukrovka

2 týdny

4 dny

ředkev setá

3 týdny

2 týdny

řepka olejka jarní

4 týdny

3 týdny

hrách setý

4 týdny

5 týdnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na pšenici a tritikale určené k množení konzultuje s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, pšenice, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ječmen, pšenice, tritikale ozimé

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST jaro 13–39 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST jaro 13–39 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST jaro 13–39 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro 13–39 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST jaro 13–39 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
detail