Chemap Agro s.r.o.

VALDOR FLEX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.
DO: Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

nezemědělská půda, železnice

300–500 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lipnice roční, pcháč oset, draslavec hadincovitý, turanka kanadská, starčeky, mléče, heřmánky, řebříček, kakost, vrbovky, jitrocele, rdesna, rozrazily.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvlášť citlivé jsou rostliny z čeledi růžovitých.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte všechnu postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte postřikovač vodou na cca 20 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Opakujte krok 3 a 4.

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

nezemědělská půda (nezpevněné plochy), železnice

12

6

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST od března do června, časně po vzejití plevelů 1 5 kg 300–500 l plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Železnice POST od března do června, časně po vzejití plevelů 1 5 kg 300–500 l plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
detail