BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VALENTIA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody při aplikaci do ozimých obilnin.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves ozimý, pšenice

150–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:

- dávka 1,6 l/ha: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec nevonný, heřmánek pravý, mák vlčí, hluchavky, opletka obecná, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, řepka olejka-výdrol, hořčice rolní, chrpa modrák;

- dávka 1,2–1,5 l/ha se používá na rané růstové fáze těchto plevelů: svízel přítula, ptačinec žabinec, hluchavky, opletka obecná, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, hořčice rolní;

- dávka 1,5–1,6 l/ha: heřmánkovec nevonný, heřmánek pravý, mák vlčí, řepka olejka-výdrol, chrpa modrák.

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné a náhradní plodiny: Polní bob a oves lze jako následné plodiny pěstovat bez omezení. Jako náhradní plodiny lze za 14 dní po aplikaci pěstovat mrkev, okurku, rajče, cibuli. Za 30 dní po aplikaci lze pěstovat řepku olejku, ředkev, cukrovku, slunečnici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Vliv na rostliny určené k množení konzultujte s držitelem povolení, pokud bude přípravek aplikován od BBCH 30.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení 3× důkladně vypláchněte čistou vodou. Trysky a síta musejí být čištěny odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, oves ozimý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, oves ozimý

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH, plevele po vzejití AT 1,2-1,6 l 150–400 l
Ječmen ozimý POST 13–45 BBCH, plevele po vzejití AT 1,2-1,6 l 150–400 l
Oves ozimý POST 13–31 BBCH, plevele po vzejití AT 1,2-1,6 l 150–400 l
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH, plevele po vzejití AT 1,2-1,6 l 150–400 l
Pšenice ozimá POST 13–45 BBCH, plevele po vzejití AT 1,2-1,6 l 150–400 l
detail