Chemap Agro s.r.o.

VENZAR

Účinná látka

VENZAR

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plevele méně citlivé: merlík bílý.

Aplikujte vždy na nově vzniklou plevelnou vlnu

Dlouhotrvající sucho po ošetření snižuje účinnost přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Náhradní plodiny: Po dobu 4 měsíců od aplikace přípravku v maximální celkové dávce lze jako náhradní plodinu zařadit pouze cukrovku, špenát nebo jahody. Ostatní plodiny lze zařadit po uplynutí 4 měsíců a orbě.

Následné plodiny: Po sklizni řepy a orbě lze pěstovat libovolnou plodinu.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje za stálého míchání.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–20 BBCH, plevele do 11 BBCH AT 0,2 kg 200–400 l max. 3×
Řepa krmná POST 12–20 BBCH, plevele do 11 BBCH AT 0,2 kg 200–400 l max. 3×
detail