Chemap Agro s.r.o.

VENZAR 500 SC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani za použití vegetačních pásů.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku lenacil vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximálním množství 500 g úč.l./ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

7–14 dnů

Plevele méně citlivé: merlík bílý

Aplikujte vždy na novou plevelnou vlnu maximálně do fáze plevelů BBCH 11.

Dlouhotrvající sucho po ošetření snižuje účinnost přípravku.

Při aplikaci na lehkých půdách nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Náhradní plodiny: Po dobu 4 měsíců od aplikace přípravku v maximální celkové dávce lze jako náhradní plodinu zařadit pouze cukrovku, krmnou řepu nebo špenát. Ostatní plodiny lze zařadit po uplynutí 4 měsíců a orbě.

Následné plodiny: Po sklizni řepy a orbě lze pěstovat libovolnou plodinu.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a důkladně vypláchněte vnitřek postřikovače (včetně víka) vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače). Dbejte na odstranění jakýchkoli viditelných usazenin. Odmontujte trysky a sítka a propláchněte pumpy, filtry, hadice a ramena. Zcela vyprázdněte postřikovač. Trysky a sítka čistěte odděleně. Opakujte postup ještě jednou. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, řepa krmná

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani za použití vegetačních pásů.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–31 BBCH AT 0,32 l 200–400 l max. 3×
Řepa krmná POST 12–31 BBCH AT 0,32 l 200–400 l max. 3×
detail