BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VEXTADIM 240 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, řepa krmná, řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje postemergentně, v období aktivního růstu trav optimálně ve fázi 2-5 listů (BBCH 12-15), nejpozději do konce odnožování trav (BBCH 29).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena. V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných jednoděložných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka a krmná řepa

5

5

0

0

řepka olejka ozimá

5

0

0

0

Z důvodu zmírnění rizika ze sekundárních otrav ptáků a savců lze přípravek aplikovat pouze na půdách, jejichž pH je ?5,5.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepa salátová, celer bulvový, černý kořen, tuřín, vodnice, křen selský

200–400 l/ha

postřik

bavlník, len setý, mák setý, sezam, hořčice (na osivo), tykev velkoplodá, světlice barvířská (na osivo), brutnák lékařský, lnička setá jarní, konopí seté, skočec obecný

200–400 l/ha

postřik

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepa salátová, celer bulvový, černý kořen, tuřín, vodnice, křen selský

5

5

0

0

bavlník, len setý, mák setý, sezam, hořčice, tykev velkoplodá, světlice barvířská, brutnák lékařský, lnička setá, konopí seté, skočec obecný

5

0

0

0

Ochranná lhůta (OL) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bavlník POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Brutnák lékařský POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Celer POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l celer bulvový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka POST 10–31 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l
Hadí mord španělský POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l na osivo, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l konopí seté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Křen POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Len POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l len setý, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l lnička setá jarní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná POST 10–31 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá POST 10–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH, výdrol obilnin AT 0,5 l 200–400 l
Saflor POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l na osivo, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sezam POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Skočec obecný POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Tuřín POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykev POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,5 l 200–400 l tykev velkoplodá, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vodnice POST 10–30 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
detail