Chemap Agro s.r.o.

VEXTADIM 240 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, řepa krmná, řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje postemergentně, v období aktivního růstu trav optimálně ve fázi 2-5 listů (BBCH 12-15), nejpozději do konce odnožování trav (BBCH 29).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena. V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných jednoděložných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka a krmná řepa

5

5

0

0

řepka olejka ozimá

5

0

0

0

Z důvodu zmírnění rizika ze sekundárních otrav ptáků a savců lze přípravek aplikovat pouze na půdách, jejichž pH je ? 5,5.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–31 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l
Řepa krmná POST 10–31 BBCH, plevele 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,75 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá POST 10–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH, výdrol obilnin AT 0,5 l 200–400 l
detail