Chemap Agro s.r.o.

VEXTAMITRON 700 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: - Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–300 l/ha

postřik

7 dnů

Spektrum účinnosti přípravku:

- vysoce citlivé plevele (účinnost 95–100 %): heřmánek pravý, penízek rolní, violka rolní;

- citlivé plevele (účinnost 85–94,9 %): merlík bílý, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec;

- méně citlivé plevele (účinnost 70–84,9 %): laskavec ohnutý, lipnice roční.

Přípravek se aplikuje v následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů. Nejlepšího účinku se dosahuje aplikací na plevele od fáze děložních listů až do rozvinutí prvého páru pravých listů. Dostatečná půdní vlhkost a vyšší teplota zajišťuje optimální účinnost přípravku.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte při intenzivním slunečním světle a teplotách nad 25 °C.

Následné a náhradní plodiny: Pěstování následných plodin v následujícím roce po sklizni řepy je bez omezení. Po přestávce 16 týdnů po poslední aplikaci přípravku VextaMitron 700 SC mohou být vysety ozimé obilniny. Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu. Výsev sóji je také možný za předpokladu, že je provedeno zpracování půdy do hloubky 20 cm. Výsev kukuřice je možný 14 dnů po aplikaci VextaMitron 700 SC po orbě s hloubkou 20 cm. U rajčat je nebezpečí poškození 50 dnů po aplikaci VextaMitron 700 SC a u jílku a žita 100 dnů od aplikace VextaMitron 700 SC, a to i při hluboké orbě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka, krmná řepa

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 2,0 + POST 1,5 + POST 1,5 l/ha 200–300 l
Cukrovka DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 1,0 + POST 2,0 + POST 2,0 l/ha 200–300 l
Cukrovka DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 1,5 + POST 1,5 + POST 2,0 l/ha 200–300 l
Řepa krmná DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 1,5 + POST 1,5 + POST 2,0 l/ha 200–300 l
Řepa krmná DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 2,0 + POST 1,5 + POST 1,5 l/ha 200–300 l
Řepa krmná DA 00–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT PRE 1,0 + POST 2,0 + POST 2,0 l/ha 200–300 l
detail