BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VIVENDI 200

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3: Při použití přípravku do řepky olejky, řepy cukrové, krmné a červené, mangoldu, tuřínu, swede, luk, pastvin a okrasných rostlin:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná, mangold, řepa salátová, tuřín, vodnice
80–400 l/ha
postřik
max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
3–4 týdny
ječmen, oves, pšenice, okrasné rostliny
200–400 l/ha
postřik
max. 1×
-
louky a pastviny
300–400 l/ha
postřik
max. 1×
-
řepka olejka
200–400 l/ha
postřik
max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
3–4 týdny

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Jednoleté plevele v dávce 0,5 l/ha

- plevele citlivé - kopretina osenní, starčeky, heřmánek terčovitý, rmeny, mléč zelinný

- plevele méně citlivé - pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, rdesno červivec

Vytrvalé plevele v dávce 0,5 l/ha a následně 1,0 l/ha

- plevele citlivé - pcháč oset, pcháč obecný, pampeliška lékařská

- plevele méně citlivé - mléč rolní

Aplikace by měla být prováděna na aktivně rostoucí plevele, pcháče by měly být ve fázi listové růžice.

Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa, červená řepa, mangold, tuřín, vodnice: Aplikujte na jaře v dávce 0,5 l/ha proti jednoletým plevelům. V případě výskytu pcháče osetu lze za cca 3–4 týdny provést následnou aplikaci v dávce 1,0 l/ha.

Louky a pastviny: Aplikujte minimálně 2–3 týdny po seči nebo spásání, kdy jsou plevele dostatečně obrostlé.

Okrasné rostliny: Aplikujte cílenou aplikací pouze na plevele. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části kulturních rostlin. Je ji potřeba, použijte aplikaci s kryty. Neaplikujte do kořenové zóny rostlin z čeledi hvězdnicovité a bobovité. Neaplikujte od konce srpna do začátku března. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Sláma z plodin ošetřených Vivendi 200 by měla být odstraněna z pozemku.

Nepoužívejte slámu z plodin ošetřených Vivendi 200 ke kompostování nebo mulčování.

Nepoužívejte hnůj od zvířat krmených plodinami ošetřenými přípravkem Vivendi 200 ke kompostování.

Následné plodiny:

Rostlinné zbytky z plodin ošetřených Vivendi 200 mohou obsahovat rezidua, která by mohla poškodit následné plodiny, zvláště hrách, bob, lupinu a ostatní luskoviny, mrkev, petržel, pastinák a další miříkovité rostliny, brambory, hlávkový salát a další hvězdnicovité rostliny, plodiny pěstované v chráněných prostorách.

Nevysévejte citlivé plodiny ve stejném roce, v němž byl aplikován přípravek Vivendi 200 nebo na jaře, pokud byl přípravek aplikován později než v červnu předchozího roku.

Rozřezejte a zapravte všechny ošetřené rostlinné zbytky do půdy co nejdříve po sklizni, aby se rezidua uvolnila do půdy, kde se urychlí jejich odbourávání. Před výsevem citlivých plodin se ujistěte, zda jsou všechny rostlinné zbytky z ošetřených rostlin zcela rozloženy.

Po obilninách ošetřených Vivendi 200: V případě, že sláma z ošetřených obilnin byla zapravena do půdy, pouze tolerantní plodiny (obilniny) by měly být vysévány ve stejném roce, ve kterém byla provedena aplikace.

Ihned po skončení postřiku s Vivendi 200 důkladně vypláchněte aplikační zařízení vodou a tekutým čisticím prostředkem. Kapalinu vystříkejte. Naplňte postřikovač čistou vodou a nechte stát přes noc. Kapalinu znovu vystříkejte před uložením postřikovače nebo jeho dalším použitím.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka, cukrovka, řepa krmná, mangold, řepa salátová, tuřín, vodnice, louky, pastviny a okrasné rostliny
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Ječmen jarní POST na jaře, 12–32 BBCH AT 0,35 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní POST na jaře, 12–32 BBCH AT 0,35 l 200–400 l max. 1×
Louky POST neaplikovat v roce výsevu 7 1 l 300–400 l max. 1×, OL před spasením nebo kosením na sušení nebo siláž
Mangold POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha, řepa salátová
Okrasné rostliny POST 7 1 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní POST na jaře, 12–32 BBCH AT 0,35 l 200–400 l max. 1×
Pastviny POST neaplikovat v roce výsevu 7 1 l 300–400 l max. 1×, OL před spasením nebo kosením na sušení nebo siláž
Pšenice jarní POST na jaře, 12–32 BBCH AT 0,35 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 12–32 BBCH AT 0,35 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Řepa krmná POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Řepka olejka, jarní POST na jaře, 12–50 BBCH AT 0,5-1 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Řepka olejka, ozimá POST na jaře, 12–50 BBCH AT 0,5-1 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Tuřín POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Vodnice POST 10–39 BBCH 42 0,5-1 l 80–400 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
detail