Chemap Agro s.r.o.

WEEDEX - Nepřítel plevelů v trávníku

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

AT - způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Způsob aplikace: postřik, kropení konví

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok, duben až září

Zákaz, omezení: nesečte 3 dny před a 3 dny po ošetření

Spektrum účinnosti: plevele citlivé - jetel plazivý, řebříček obecný, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, pryskyřníky

Růstová fáze plodin v době aplikace: nové trávníky - U nově vysetých/položených trávníků ošetřujte nejdříve za 2 měsíce, na jaře, za podmínky dobrého zakořenění a růstu porostu.

Růstová fáze plevelů: plevele olistěné, aktivně rostoucí

Postřik má větší efektivitu než použití konve.

Srážky do 3 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.

Neošetřujte za sucha a za mrazu.

UPOZORNĚNÍ: První seč po aplikaci přípravku nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování jen po minimálně 9měsíčním řádném kompostování. Mohlo by dojít k poškození citlivých rostlin.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, konzultujte rizika fytotoxicity s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Postřikové zařízení a konev dobře vypláchněte vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení/konve může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST 1× za rok, duben až září AT 15 ml/10 m2 1,0 l vody/10 m2 (postřik) mimo množitelské porosty do trávníkových směsí
Trávníky POST 1× za rok, duben až září AT 15 ml/10 m2 5,0 l vody/10 m2 (kropení konví) mimo množitelské porosty do trávníkových směsí
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail