BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

WEEDEX - Nepřítel plevelů v trávníku

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

AT - způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Způsob aplikace: postřik, kropení konví

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok, duben až září

Zákaz, omezení: nesečte 3 dny před a 3 dny po ošetření

Spektrum účinnosti: plevele citlivé - jetel plazivý, řebříček obecný, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, pryskyřníky

Růstová fáze plodin v době aplikace: nové trávníky - U nově vysetých/položených trávníků ošetřujte nejdříve za 2 měsíce, na jaře, za podmínky dobrého zakořenění a růstu porostu.

Růstová fáze plevelů: plevele olistěné, aktivně rostoucí

Postřik má větší efektivitu než použití konve.

Srážky do 3 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.

Neošetřujte za sucha a za mrazu.

UPOZORNĚNÍ: První seč po aplikaci přípravku nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování jen po minimálně 9měsíčním řádném kompostování. Mohlo by dojít k poškození citlivých rostlin.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, konzultujte rizika fytotoxicity s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Postřikové zařízení a konev dobře vypláchněte vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení/konve může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST 1× za rok, duben až září AT 15 ml/10 m2 5,0 l vody/10 m2 (kropení konví) mimo množitelské porosty do trávníkových směsí
Trávníky POST 1× za rok, duben až září AT 15 ml/10 m2 1,0 l vody/10 m2 (postřik) mimo množitelské porosty do trávníkových směsí
detail