BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

WEEDEX - Nepřítel plevelů v trávníku HOBBY

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid v podzimním období.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Způsob aplikace: postřik aplikačním roztokem připraveným v rozprašovači

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok, duben až září

Zákaz, omezení: nesečte 3 dny před a 3 dny po ošetření

Spektrum účinnosti: plevele citlivé - jetel plazivý, řebříček obecný, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, pryskyřníky

Růstová fáze plodin v době aplikace: nové trávníky - U nově vysetých/položených trávníků ošetřujte nejdříve za 2 měsíce, na jaře, za podmínky dobrého zakořenění a růstu porostu.

Růstová fáze plevelů: plevele olistěné, aktivně rostoucí

Postřikem musejí být zasaženy všechny listy plevele. Aplikujte do skanutí postřiku.

Srážky do 3 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.

Neošetřujte za sucha a za mrazu.

UPOZORNĚNÍ: První seč po aplikaci přípravku nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování jen po minimálně 9měsíčním řádném kompostování. Mohlo by dojít k poškození citlivých rostlin.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, konzultujte rizika fytotoxicity s držitelem povolení.

Pěstování následných/ náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST 1× za rok, duben až září AT 50 ml/m2 mimo množitelské porosty do trávníkových směsí
detail