Chemap Agro s.r.o.

WING-P

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 10 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice a slunečnice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m, při 75 % redukci na 3 m a při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do kukuřice a slunečnice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 8 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, merlík bílý, penízek rolní, lilek černý, opletka obecná, laskavec ohnutý
Méně citlivé plevele: svízel přítula

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1× za vegetaci.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, může dojít k projevům fytotoxicity na ošetřovaných plodinách - retardace růstu, pokroucení listů. Nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na kvalitu výnosu ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů kukuřice!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin v případě předčasného zaorání porostu ošetřeného přípravkem Wing-P.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Wing-P.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
slunečnice, kukuřice
10
8
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice, kukuřice
10
5
3
1

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Okrasné školky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
detail