Chemap Agro s.r.o.

WING-P

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 10 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice a slunečnice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m, při 75 % redukci na 3 m a při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do kukuřice a slunečnice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 8 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, merlík bílý, penízek rolní, lilek černý, opletka obecná, laskavec ohnutý
Méně citlivé plevele: svízel přítula

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1× za vegetaci.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, může dojít k projevům fytotoxicity na ošetřovaných plodinách - retardace růstu, pokroucení listů. Nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na kvalitu výnosu ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů kukuřice!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin v případě předčasného zaorání porostu ošetřeného přípravkem Wing-P.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Wing-P.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
slunečnice, kukuřice
10
8
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice, kukuřice
10
5
3
1

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Okrasné škoky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail