Chemap Agro s.r.o.

WISH TOP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny po aplikaci a to v pracovním oděvu a s použitím ochranných rukavic proti chemikáliím (především při práci s ošetřenými okrasnými rostlinami nebo pro vstup do lesních kultur).
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá, slunečnice, sója

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, rosička krvavá, pýr plazivý.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na procesy zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné/náhradní plodiny: Jako následné plodiny lze pěstovat bez omezení zelí, slunečnici. Po uplynutí 50 dní od aplikace lze pěstovat kukuřici, mrkev, obilniny. Po uplynutí 2 dnů od aplikace lze pěstovat cibuli. Jako náhradní plodiny lze po orbě pěstovat jakékoliv dvouděložné plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na porosty určené k množení konzultujte s držitelem povolení.

Čištění postřikového zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, sója, slunečnice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH AT 0,9 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST 12–18 BBCH, pýr ve f. 15–20 cm výšky AT 1,25 l 200–400 l pýr plazivý
Slunečnice POST 12–18 BBCH, pýr ve f. 15–20 cm výšky AT 1,25 l 200–400 l pýr plazivý
Slunečnice POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH AT 0,9 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Sója POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH AT 0,9 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Sója POST 12–18 BBCH, pýr ve f. 15–20 cm výšky AT 1,25 l 200–400 l pýr plazivý
detail