Chemap Agro s.r.o.

ZEAGRAN 350

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě, při 50 % redukci pak na 5 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte při aplikaci do kukuřice neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - merlík bílý, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, kopřiva žahavka, lilek černý.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 list.

Růstová fáze plevelů: BBCH 12–14 tj. 2–4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Následné plodiny: Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jsou možné škody na následných plodinách, zejména na ozimých obilninách.

Náhradní plodiny: Po předčasném zaorání porostu lze pěstovat pouze kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
12
5
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele 10–18 BBCH AT 1,5-2 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 list 60 2 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail