Chemap Agro s.r.o.

ZNACHOR 500 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha ( jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Důkladně vypláchněte obal.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, hluchavka nachová, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, chundelka metlice, svízel přítula, rmen polní, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: violka rolní, pomněnka rolní, výdrol obilnin.

Dešťové srážky po ošetření mohou způsobit projevy fytotoxicity zejména při nízkých teplotách a při pěstování na lehkých půdách.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutná likvidace ošetřeného porostu:

- nepoužívejte přípravky obsahující účinnou látku metazachlor na následně pěstované rostliny ve vegetační sezoně, ve které byl použit přípravek Znachor 500 SC;

- v případě likvidace porostu na podzim, lze opět vyset řepku, nebo po orbě min. 20 cm lze koncem září vysévat ozimé obilniny;

- v případě likvidace porostu na jaře po provedení orby (min. 15 cm), lze pěstovat řepku, brambory, jarní obilniny, kukuřici nebo brukvovité plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

10

5

5

0

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST 11–14 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 2 l 200–300 l
detail