BASF
BASF
BASF

ZORRO 300 SL

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku RALDICO 300 SL.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel pro tank-mix s přípravkem MEZOTOP 500 SC.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Přípravek se používá solo nebo v TM směsi s přípravkem Major 300 SL a Mezotop 500 SC v souladu s návodem na jejich použití.

Použití v TM směsi se vztahuje i na další obchodní jména přípravků Major 300 SL a Mezotop 500 SC. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

1. Aplikace přípravku na podzim:

Aplikace přípravku samostatně (řepka ozimá BBCH 13–21)

Citlivé plevele - chrpa polní, hluchavka nachová, mléč rolní, svízel přítula

Méně citlivé plevele - heřmánek nevonný

Aplikace přípravku ve směsi - Raldico 300 SL 0,078 l/ha + Major 300 SL 0,2 l/ha (řepka ozimá BBCH 20–21)

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, svízel přítula

Aplikace přípravku ve směsi - Raldico 300 SL 0,078 l/ha + Major 300 SL 0,3 l/ha (řepka ozimá BBCH 13–14)

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, opletka obecná, rmen rolní

Méně citlivé plevele - svízel přítula

Aplikace přípravku ve směsi - Raldico 300 SL + Major 300 SL 0,3 l/ha + Mezotop 500 SC 1,5 l/ha (řepka ozimá BBCH 13–14)

Citlivé plevele - chrpa polní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, merlík bílý, heřmánek nevonný, rozrazil perský, opletka obecná, rmen rolní

Méně citlivé plevele - mák vlčí, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek, penízek rolní

2. Aplikace přípravku na jaře:

Aplikace samostatně (řepka ozimá BBCH 30–50)

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, pcháč oset, svízel přítula, rmen rolní, heřmánek pravý

Aplikace přípravku ve směsi - Raldico 300 SL 0,078 l/ha + Major 300 SL 0,3 l/ha (řepka ozimá BBCH 30–50)
Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, pcháč oset, svízel přítula, rmen rolní, heřmánek pravý

Méně citlivé plevele - mák vlčí

Účinnost při hubení svízele přítuly závisí na hustotě porostu řepky a vývojové fázi svízele v průběhu ošetření - pokud má svízel přítula přes 8 cm výšky v době ošetření nebo při menším počtu rostlin řepky na jaře, než je optimální, může svízel opět vyrůstat.

Neaplikujte při teplotě vzduchu pod 8 °C a nad 25 °C, po nočních mrazech a před očekávanými nočními mrazy. Neaplikujte na mokré rostliny.

Přípravek proniká do rostliny během 2 hodin po aplikaci. Dešťové srážky po tomto období nemají nepříznivý vliv na účinnost přípravku.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Nízké teploty vyskytující se několik dní po aplikaci mohou způsobit fytotoxicitu, která se po aplikaci na jaře projevuje opadáváním okvětních lístků po odkvětu.

Následné plodiny:

Po sklizni rostlin ošetřených přípravkem Raldico 300 SL lze pěstovat jarní obilniny, ozimé obilniny, kukuřici, cukrovou řepu, len, trávy.

Náhradní plodiny:

V případě nutnosti předčasné likvidace porostu ošetřeného přípravkem Raldico 300 SL lze na stejném poli pěstovat řepku olejku jarní, jarní obilniny a kukuřici, pod podmínkou, že přípravek nebude aplikován podruhé na stejném pozemku v průběhu stejného vegetačního období.

V případě aplikací směsí dodržujte pokyny pro pěstování následných plodin u těchto přípravků

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mhou být citlivé plodiny poškozeny.

Vliv na rostliny nebo jejich části určené k množení konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

- vyprázdněte nádrž postřikovače, poté propláchněte i všechny jeho součásti čistou vodou a opět vyprázdněte,

- naplňte nádrž čistou vodou s přidáním přípravku na čištění postřikovačů - postupujte podle návodu na jeho použití a proplachujte min. 10 minut při zapnutém míchacím zařízení,

- součásti postřikovače rozeberte a propláchněte zvláště v roztoku přípravku na mytí postřikovačů,

- propláchněte postřikovač i všechny jeho součásti čistou vodou,

- trysky a sítka musejí být čištění odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST podzim 13–21 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST jaro 30–50 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l + 0,3 l/ha Major 300 SL - TM 200–300 l pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST podzim 13–14 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l + 0,3 l/ha Major 300 SL - TM + 1,5 l/ha Mezotop 500 SC - TM 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST jaro 30–50 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l 200–300 l pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST podzim 13–14 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l + 0,3 l/ha Major 300 SL - TM 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST podzim 20–21 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l + 0,2 l/ha Major 300 SL - TM 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
detail