Chemap Agro s.r.o.

ACRAMITE 480 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 45 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 25 m, při 75 % redukci na 20 m a při 90 % redukci na 14 m vzhledem k povrchové vodě.
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 45 m.

Doporučení

Dávka vody: 1000–3000 l/ha

Způsob aplikace: rosení

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při rosení dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Při použití přípravku nelze vyloučit snížení obsahu alfa hořkých kyselin ve chmelových hlávkách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku bifenazát ze skupiny esterů hydrazinokarboxylových kyselin po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku, a ne více než 1× za vegetační období.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Acramite 480 SC.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
45
25
20
14
Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 45 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Sviluška chmelová od začátku výskytu 14 1,5 l 1000–3000 l rosení, max. 1×
detail