Chemap Agro s.r.o.

ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Živé organismy nesmí být v době aplikace přípravku v ošetřovaných prostorách přítomny.
SPo3: Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.
SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Doporučení

Způsob aplikace: dýmování.

Max. počet aplikací v plodině:

Interval mezi aplikacemi: 6 týdnů

Asanace skladištního prostoru obilnin - před naskladněním komodit: pšenice, ječmen, oves, proso, pohanka, kukuřice, tritikale, jáhly, čirok, žito.

Přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení je třeba před dýmováním vystříkat insekticidními přípravky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu organofosfátu (např. pirimifos-methyl, chlorpyrifos-methyl, dimethoát, chlorpyrifos), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek je určen k ošetření prázdných skladů.

Dýmovnice je možné pouze použít tam, kde lze zajistit dostatečné utěsnění objektu, aby nedocházelo k ohrožení osob v okolí asanovaného objektu.

Před aplikací je třeba objekt mechanicky vyčistit a uklidit (pro zabránění případné kontaminaci následně skladované plodiny/ rostlinných produktů). Zametený materiál nutno zlikvidovat.

Evakuovat zvířata z bezprostředního dosahu objektu.

Objekt dostatečně utěsnit (okna, dveře, ucpat další netěsnosti…).

Vypnout všechny ventilátory, popř. vypnout eklektický proud (z místa vně objektu) před zapálením dýmovnice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Sklady Skladištní škůdci prázdné sklady AT 1 vykuřovací jednotka na 570m3 skladovacího prostoru
detail