Chemap Agro s.r.o.

ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Živé organismy nesmí být v době aplikace přípravku v ošetřovaných prostorách přítomny.
SPo3: Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.
SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Doporučení

Způsob aplikace: dýmování.

Max. počet aplikací v plodině:

Interval mezi aplikacemi: 6 týdnů

Asanace skladištního prostoru obilnin - před naskladněním komodit: pšenice, ječmen, oves, proso, pohanka, kukuřice, tritikale, jáhly, čirok, žito.

Přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení je třeba před dýmováním vystříkat insekticidními přípravky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu organofosfátu (např. pirimifos-methyl, chlorpyrifos-methyl, dimethoát, chlorpyrifos), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek je určen k ošetření prázdných skladů.

Dýmovnice je možné pouze použít tam, kde lze zajistit dostatečné utěsnění objektu, aby nedocházelo k ohrožení osob v okolí asanovaného objektu.

Před aplikací je třeba objekt mechanicky vyčistit a uklidit (pro zabránění případné kontaminaci následně skladované plodiny/ rostlinných produktů). Zametený materiál nutno zlikvidovat.

Evakuovat zvířata z bezprostředního dosahu objektu.

Objekt dostatečně utěsnit (okna, dveře, ucpat další netěsnosti…).

Vypnout všechny ventilátory, popř. vypnout eklektický proud (z místa vně objektu) před zapálením dýmovnice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Sklady Skladištní škůdci prázdné sklady AT 1 vykuřovací jednotka na 570m3 skladovacího prostoru
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail