Chemap Agro s.r.o.

APHIDIUS COLEMANI

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Okrasné rostliny Mšice 0,2 - 0,5 ks/m2 preventivně nebo 1,5 ks/m2 kurativně
Skleníky Mšice 0,2 - 0,5 ks/m2 preventivně nebo 1,5 ks/m2 kurativně
detail