Chemap Agro s.r.o.

APIS 200 SE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-18 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5-30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jabloň

750 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

14 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

-

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

jabloň

18

14

7

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

5

5

0

0

jabloň

30

30

20

15

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Mšice jitrocelová 69–71 BBCH 14 0,125 l 750 l max. 1× za rok
Jabloň Obaleč jablečný 69–74 BBCH 14 0,2 l 750 l max. 2× za rok
Jabloň Mšice jabloňová 69–71 BBCH 14 0,125 l 750 l max. 1× za rok
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 55–66 BBCH 39 0,12-0,25 l 200–300 l max. 1× za rok
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 64–69 BBCH 39 0,12-0,25 l 200–300 l max. 1× za rok
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 64–69 BBCH 39 0,12-0,25 l 200–300 l max. 1× za rok
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 61–67 BBCH 39 0,25-0,3 l 200–300 l max. 1× za rok
detail