BASF
BASF
BASF

AGRA

AVAUNT 15 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace: v řepce olejce proti blýskáčku řepkovému podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59).

Maximální počet aplikací v plodině:

Aplikační dávka vody: 200–600 l vody/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka
4
4
4
4

Minoritní registrace - řepka olejka ozimá

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–600 l/ha

postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59) 56 0,17 l 200–600 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59) 56 0,17 l 200–600 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový 10–30 BBCH, na podzim AT 0,17 l 200–600 l minor. reg.: ÚKZÚZ
detail