BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BELEM 0,8 MG

Účinná látka

Charakteristika

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby přípravek byl na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

baklažán, brambor, celer bulvový, cibule, cibule šalotka, cukrovka, česnek, kapusta hlávková, křen, kukuřice, mrkev, pastinák, petržel kořenová, rajče, ředkvička, řepka olejka, tabák, okrasné trávníky, tuřín, tykev, zelí hlávkové

aplikace do půdy při výsevu/výsadbě

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí dávkování u kukuřice se použije při vyšším infekčním tlaku.

Přípravek dosahuje proti pochmurnatce mrkvové na mrkvi, bulvovém celeru, pastináku, kořenové petrželi a proti dřepčíkovi olejkovému na řepce průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Osenice aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg osenice obecně
Baklažán Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Brambor Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Celer Pochmurnatka mrkvová aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg celer bulvový
Celer Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg celer bulvový
Cibule Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg cibule a cibule šalotka
Cukrovka Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Česnek Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Kapusta Květilka zelná aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg kapusta hlávková
Kapusta Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg kapusta hlávková
Křen Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Kukuřice Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12-24 kg
Kukuřice Bázlivec kukuřičný aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12-24 kg
Mrkev Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Mrkev Pochmurnatka mrkvová aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Pastinák Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Pastinák Pochmurnatka mrkvová aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Petržel Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg petržel kořenová
Petržel Pochmurnatka mrkvová aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg petržel kořenová
Rajče Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Rajče Osenice aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg osenice obecně
Ředkvička Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, jarní Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, jarní Květilka zelná aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, ozimá Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Řepka olejka, ozimá Květilka zelná aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Tabák Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Tabák Osenice aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg osenice obecně
Trávníky Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg okrasné trávníky
Trávníky Osenice aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg okrasné trávníky, osenice obecně
Tuřín Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Tykev Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg
Zelí Květilka zelná aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg zelí hlávkové
Zelí Drátovci aplikace do půdy při výsevu/výsadbě AT 12 kg zelí hlávkové
detail