Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BESTSELLER 100 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Bob na zrno, hrách, brambor, len, obiloviny, brukvovitá zelenina, řepka olejka, hořčice: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s  ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Réva vinná: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s  ohledem na necílové členovce na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Brambory, bob na zrno, hrách: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k  povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 14 m, při použití 75 % je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 8 m a při použití 90 % trysky je ochranná vzdálenost 7 m.
- Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Obiloviny: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.

DO:
- Brambory, bob na zrno, hrách: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
- Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
- Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.
- Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
- Obiloviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.
 

Doporučení

Ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, brambor, hořčice, hrách, ječmen, len setý, oves, pšenice, řepka olejka, tritikale, zelenina brukvovitá, žito

200–600 l/ha

postřik

réva

300–1000 l/ha

postřik, rosení

Přípravek dosahuje proti dřepčíkům ve lnu průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

20

14

8

7

brambory, bob, hrách

8

4

4

4

brukvovitá zelenina

6

4

4

4

řepka olejka, hořčice, len setý

7

4

4

4

obilniny

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

réva

10

10

5

0

brambory, len setý, obilniny, bob, hrách, brukvovitá zelenina, řepka olejka, hořčice

5

5

0

0

Réva: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Brambory, bob, hrách: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Obilniny: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Třásněnky 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Bob Mšice 14 0,1 l 200–600 l max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Brukvovitá zelenina Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×, zelenina brukvovitá - vytvářející růžice a hlávky
Hořčice Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hořčice Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hořčice Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hrách Obaleč hrachový 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Kapusta Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Květák Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Len Dřepčík lnový 49 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace 21 0,01 % 300–1000 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Zelí Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail