BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BESTSELLER 100 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Bob na zrno, hrách, brambor, len, obiloviny, brukvovitá zelenina, řepka olejka, hořčice: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s  ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Réva vinná: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s  ohledem na necílové členovce na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Brambory, bob na zrno, hrách: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k  povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 14 m, při použití 75 % je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 8 m a při použití 90 % trysky je ochranná vzdálenost 7 m.
- Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
- Obiloviny: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.

DO:
- Brambory, bob na zrno, hrách: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
- Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
- Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.
- Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
- Obiloviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.
 

Doporučení

Ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, brambor, hořčice, hrách, ječmen, len setý, oves, pšenice, řepka olejka, tritikale, zelenina brukvovitá, žito

200–600 l/ha

postřik

réva

300–1000 l/ha

postřik, rosení

Přípravek dosahuje proti dřepčíkům ve lnu průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

20

14

8

7

brambory, bob, hrách

8

4

4

4

brukvovitá zelenina

6

4

4

4

řepka olejka, hořčice, len setý

7

4

4

4

obilniny

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

réva

10

10

5

0

brambory, len setý, obilniny, bob, hrách, brukvovitá zelenina, řepka olejka, hořčice

5

5

0

0

Réva: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Brambory, bob, hrách: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Brukvovitá zelenina: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Řepka olejka, hořčice, len setý: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Obilniny: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Třásněnky 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Bob Mšice 14 0,1 l 200–600 l max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Brukvovitá zelenina Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×, zelenina brukvovitá - vytvářející růžice a hlávky
Hořčice Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hořčice Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hořčice Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Hrách Obaleč hrachový 14 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Kapusta Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Květák Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Len Dřepčík lnový 49 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace 21 0,01 % 300–1000 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 49 0,1 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Zelí Housenky 10 0,1 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Mšice 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý 42 0,125 l 200–600 l max. 1×
detail