Chemap Agro s.r.o.

COFENO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

DO: Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013 musí členské státy zajistit toto:- nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,- pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

cukrovka, řepa krmná

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mnohonožky moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Mšice maková moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Drátovci moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Mšice broskvoňová moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Dřepčík řepný moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Květilka řepná moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Dřepčík řepný moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Květilka řepná moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mnohonožky moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mšice maková moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Drátovci moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mšice broskvoňová moření AT 66,6 ml/VJ 1 VJ = 100 000 semen, výsevek 1,3 VJ /ha
detail